Staff 2018 (132).jpg

 

คำกล่าวต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอต้อนรับคุณเข้าสู่โรงเรียนนานาชาติ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ISS ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้แนะนำโรงเรียนของเราบนเว็บไซต์นี้

ผมได้ก่อตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2550 ด้วยความฝันที่จะสร้างโรงเรียนที่มาจากแนวคิดหรือปรัชญาการศึกษาที่นำประสบการณ์การชีวิตและการทำงานด้านของศึกษาของผมมาปรับใช้ ผมเคยศึกษาและเป็นนักเรียนประจำอยู่ที่โรงเรียน Rossall จากนั้นจึงเข้าศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาที่

มหาลัย St Andrews และได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ในสาขาวิชา Laser Physic & Optoelectronics ต่อมาผมก็ได้เข้าทำงานเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีในกองทัพอังกฤษก่อนที่ผมมาเป็นคุณครู 

ผมเชื่อว่าความสำเร็จทางวิชาการนั้นจะเป็นไปตามธรรมชาติของเด็ก ๆ ที่ได้รับแรงจูงใจ มีส่วนร่วมในการศึกษาและรู้ผิดชอบชั่วดี ในขณะเดียวกันก็มีจุดมุ่งหมายในเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัดเจน ผมยังเชื่ออีกว่าโรงเรียนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญทำให้นักเรียนได้มีโอกาสสำรวจและร่วมกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาตนเอง สร้างเสริมนิสัยเชิงบวก เรียนรู้จากแม่พิมพ์ที่ดี ค้นพบแรงจูงใจและโอกาสที่จะนำไปความสำเร็จของพวกเขา

 

หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติสมุย กรุณาติดต่อฝ่ายรับนักเรียนชองเรา 

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสต้อนรับคุณและครอบครัวของคุณที่โรงเรียนนานาชาติสมุย

Mr Jeremy Lees BSc (St And) GTP QTS

ผู้ก่อตั้ง & ผู้อำนวยการโรงเรียน

บันทึกของผู้อำนวยการ: 

ทำอย่างไรจึงจะได้รับรางวัลโนเบล

ในสาขา Quantum Education Theory (เป็นเพียงแค่ความคิดเห็น...)

British ethos

ISS Aerial View