กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร

กีฬาและกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่เราให้ความสำคัญ เนื่องจาก ISS เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มและเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังช่วยสอนเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างบุคคลและทักษะอื่น ๆ อีกด้วย นอกเหนือจากตารางเรียนหลักในแต่ละสัปดาห์แล้ว นักเรียนยังสามารถสนุกไปกับกิจกรรมและกีฬาต่าง ๆ หลังเลิกเรียนที่จะจัดโดยคุณครู  ผู้ปกครอง อาสาสมัคร หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน อีกทั้งเรามีการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนในเกาะสมุยอีกด้วย

ละคร​

ดนตรี

 

กีฬา

ทัศนศึกษา

และอื่น ๆ อีกมากมาย......