สิ่งอำนวยความสะดวกที่ ISS

 

ISS ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่โรงเรียนของเราจะให้ได้

 

ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้มีส่วนช่วยสร้างความสะดวกในกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนที่จัดโดยคุณครู ผู้ปกครอง อาสาสมัคร หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

กีฬาหรือกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรจะช่วยสอนให้นักเรียนของเรารู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงการสอนทักษะการประสานงานกับผู้อื่นตลอดจนสอนทักษะต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งการจัดหลักสูตรเหล่านี้นอกจากการมีหลักสูตรวิชาการที่ดี จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและมีคุณภาพที่จะช่วยเพิ่มการเรียนรู้ของเด็กๆ 

นอกจากนี้ในแต่ละเทอม ISS ยังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่าง ISS โรงเรียนอื่น ๆ ในเกาะสมุยอีกด้วย

School Entrance with security turnstile
25m Swimming Pool
25m Swimming Pool
Air conditioned Sports Hall
Air conditioned Sports Hall
Senior Common Area
Senior Common Area
Senior Common Area
Senior Common Area
IGCSE Common Room
IGCSE Common Room
IGCSE Common Room
IGCSE Study Room
IGCSE Study Room
IGCSE Study Room
Science Laboratory
Science Laboratory
Senior ICT Classroom
Senior ICT Classroom
Senior ICT Classroom
Senior Art Room
'Black Box' Drama Theatre
'Black Box' Drama Theatre
Cooking Room
Cooking Room
Cooking Room
Dance Studio
Music Room
Music One-To-One Teaching Rooms
School Library
School Library
School Library
Primary Playground
Primary Playground
Primary Common Room
Primary Common Room
Primary ICT Room
Primary ICT Room
Primary Classroom
Primary Classroom
Primary Art Room
Primary Art Room
ESP Classroom
Languages Classroom
Languages Classroom
Languages Classroom
Languages Classroom
Languages Classroom
Kindergarten Playground
Kindergarten Playground
Reception Classroom
Reception Classroom
Reception Classroom
Early Years Classroom
Early Years Classroom
Early Years Classroom
Early Years Playground
Infirmary
Canteen
School Cafe
School Cafe
A-Levels
Learning Support
Admissions
School Entrance with security turnstile
Multi-purpose Sports Court