top of page
2.jpg

มัธยมศึกษาและ6th Form

อายุ 11 - 18 ปี

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนนานาชาติสมุยยึดหลักตามหลักสูตรแห่งชาติของประเทศอังกฤษและได้รับการสนับสนุนจากหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาของเคมบริดจ์ โดยใช้องค์ประกอบที่ดีที่สุดของหลักสูตรและปรับให้เหมาะสมกับโรงเรียนของเรา ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน หลักสูตรของเรามีความเข้มข้น หลากหลายและมีคุณภาพ นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Year 11) จะได้รับประกาศนียบัตรการสอบเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบอังกฤษ (IGCSE)  และนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Year 13) จะได้รับประกาศนียบัตรของหลักสูตร A Level ของเคมบริดจ์เช่นกัน ทำให้พวกเขาสามารถยื่นเรื่องเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นต่อไปได้

ในขณะที่การศึกษาด้านวิชาการเป็นส่วนที่สำคัญมาก ISS พยายามที่จะรักษาสมดุลระหว่างการศึกษาด้านวิชาการและด้านความคิดสร้างสรรค์ โรงเรียนนานาชาติสมุยได้รวบรวมหลายๆองค์ประกอบและโอกาสมากมายที่เอื้อต่อการพัฒนาความห่วงใยและความมั่นใจของเด็กๆ

4.jpg
shutterstock_1438258328.jpg
1_edited.png
6.1.jpg
bottom of page