ผู้ก่อตั้ง & ผู้อำนวยการโรงเรียน

Mr Jeremy Lees

BSc (St And) QTS GTP

head@iss.ac.th

ผู้บริหารฝ่ายการเงินและปฏิบัติการ

Mr Stephen Andrews

BA, PGMA

cfoo@iss.ac.th

 

แผนผังบุคลากร

หัวหน้าระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

Mrs Roslyn Andrewartha

BA (Hons) PGCE

deputyhead@iss.ac.th

ผู้ประสานงานการเรียนรู้

Ms Emma Mooney
BSc (Hons) PGCE

e.mooney@iss.ac.th

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

Ms Alice Whitehouse 

PG Cert (Early Ed)

คุณครูชั้น Early Years

a.whitehouse@iss.ac.th

Khun Petsongphun Andrews “Pin”

​BA

คุณครูผู้ช่วยครู Early Years

p.andrews@iss.ac.th

Khun Sukanya Savinchai

"Nok"

ผู้ช่วยคุณครู

Khun Supannee Boonpalit

"New"

ผู้ช่วยคุณครู

Khun Panchaya Mccue

"Yaya"

ผู้ช่วยคุณครู

คุณครูระดับชั้นประถมศึกษา

Ms Nicole Vanhoeck

BSc (Hons) PGCEi

คุณครูชั้น Reception

n.vanhoeck@iss.ac.th

Ms Kimberley Ball

BSc (Hons) PGCE

คุณครูชั้น Year 1

EYFS

ผู้ประสานงาน KS 1

k.ball@iss.ac.th

Mr Richard Mitcham

BA (Hons)

คุณครูชั้น Year 2

r.mitcham@iss.ac.th

Mr Nicholas Hawkes
BA (Hons) PGCE

คุณครูชั้น Year 3

ผู้ประสานงาน KS 2

n.hawkes@iss.ac.th 

Mrs Rachel Kriya
BA (Hons) PGCE

คุณครูชั้น Year 4

r.kriya@iss.ac.th

Mrs. Roslyn Andrewartha

BA (Hons) PGCE

คุณครูชั้น Year 5

deputyhead@iss.ac.th

Mr Christopher Andrewartha

BA (Hons) PGCEi

คุณครูชั้น Year 6

c.andrewartha@iss.ac.th 

ผู้ช่วยคุณครูระดับชั้นประถมศึกษา

Khun Tanaporn Buanoo "Chompoo"
ผู้ช่วยคุณครู

Khun Preeyaporn Phanngam

"Pak"
ผู้ช่วยคุณครู

Khun Nichanan Tananjai

"Fah"

ผู้ช่วยคุณครู

Khun Jutarat 

Padtachaiya

"Yok"

ผู้ช่วยคุณครู

Khun Pattama Sammakaew

''Apple''

ผู้ช่วยคุณครู

Khun Pattama Okkrathok

"Pere"
ผู้ช่วยคุณครู

Khun Panadda Okkrathok

"Pop"
ผู้ช่วยคุณครู

(ECA Support)

Khun Arin Imjit

"Ai"

ผู้ช่วยคุณครู

Khun Annelie Frodin

"Anne"

ผู้ช่วยคุณครู

คุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษา

Mr James Campbell
BA (Hons) PGCE

คุณครูสอนภาษาอังกฤษและดราม่า

j.campbell@iss.ac.th

Mr Matthew Armitage

BSc (Hons) PGCE

คุณครูสอนวิทยศาสตร์

Housemaster

ผู้ประสานงาน KS 3

m.armitage@iss.ac.th

Mr Sam Cosslett
BSc (Hons) PGCE

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา

คุณครูสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและพละศึกษา

Housemaster

ผู้ประสานงาน KS 4

s.cosslett@iss.ac.th

Ms Jade Hawkins

BSc,PGCE, QTS

คุณครูสอนคณิตศาสตร์

j.hawkins@iss.ac.th

Mrs Irene Groven
BA (Hons) PGCEi

คุณครูสอนประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และมุมมองโลก

i.groven@iss.ac.th

Mr Aubrey Nunn
BA (Hons) PGCEi

หัวหน้าซิกส์ฟอร์ม (6th Form)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อสอบ

คุณครูสอนธุรกิจศึกษา
a.nunn@iss.ac.th

Mrs Desiree Lopez
BA (Hons) Fashion Design

คุณครูศิลปะและการออกแบบ
d.lopez@iss.ac.th

Mr Mark Withers
ASA Swim ระดับที่ 2

คุณครูสอนว่ายน้ำ
m.withers@iss.ac.th

คุณครูภาษาต่างประเทศ ดนตรี และว่ายน้ำ

Mr Mark Withers
คุณครู EAL

m.withers@iss.ac.th

Ms Olga Roncero Refoyo
BA (Hons), BA (Teaching)

คุณครูสอนภาษาสเปน
o.roncero@iss.ac.th

Ms Teow Ching Fang (Esther)
BEd (Hons)

คุณครูสอนภาษาจีนกลาง
e.teow@iss.ac.th

คุณครูช่วยสอนพิเศษส่วนตัว

Mr David White

คุณครูช่วยสอนพิเศษแบบตัวต่อตัว

Mr Kornel Toth

คุณครูช่วยสอนพิเศษแบบตัวต่อตัว

Ms Sophie May

คุณครูช่วยสอนพิเศษแบบตัวต่อตัว

Ms Jane Openshaw

คุณครูช่วยสอนพิเศษแบบตัวต่อตัว

Mr David White

คุณครูช่วยสอนพิเศษแบบตัวต่อตัว

Mr Kornel Toth

คุณครูช่วยสอนพิเศษแบบตัวต่อตัว

Ms Sophie May

คุณครูช่วยสอนพิเศษแบบตัวต่อตัว

คุณครูภาษาและวัฒนธรรมไทย

Dr Khemjira Kulkham ''Jae''

B.Pol.Sc., MBA, D.Ed.

หัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้สาระภาษาไทย

และคุณครูสอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษา

kroo.jae@iss.ac.th

Kroo Sisira Hemthanont "Namkang"

B.Pol,Sc (Hons)

คุณครูสอนภาษาไทยชั้นอนุบาล

และชั้นประถมศึกษา

kroo.namkang@iss.ac.th  

Kroo Nunlinee Rattanaboonwijit "Kung" 

ฺB.Pol, Sc. Primary (Prathom)

หัวหน้ากลุ่มสาระวัฒนธรรมไทย

 kroo.kung@iss.ac.th  

Kroo Nunlinee Rattanaboonwijit "Kung" 

ฺB.Pol, Sc. Primary (Prathom)

หัวหน้ากลุ่มสาระวัฒนธรรมไทย

 kroo.kung@iss.ac.th  

ฝ่ายรับนักเรียนและการตลาด

Mrs Marina Popova

BEcon. & Diploma (Marketing)

หัวหน้าฝ่ายรับนักเรียน

admissionsmanager@iss.ac.th

Khun Wanliya Wilailak "Ai" 

BA

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับนักเรียนและการตลาด

admissionsofficer@iss.ac.th

ฝ่ายบริหาร

Khun Anchalee Chunoim "Anne"

 BA

เลขานุการ

และผู้ช่วยส่วนตัวผู้อำนวยการ

secretary@iss.ac.th

Khun Thanyalak Yeemee

"Mook"

BA

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

hrmanager@iss.ac.th

Khun Ploypailin Tonglang

"Ploy"

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรพยากรบุคคล

BBA

hr@iss.ac.th

Khun Samlee Samchuencham

"Sam"
Operation & Procurement Manager

opmanager@iss.ac.th 

Maneenan Boworncharoenpaisal "Mo" 

B.P.H  

Infirmary & Administrative Officer

infirmary@iss.ac.th

Ms Nej Martin

BA

บรรณารักษ์

librarian@iss.ac.th

Khun Thitima Thongrak "Pum"

BA

ผู้ช่วยส่วนตัวผู้บริหารฝ่ายการเงิน

และปฏิบัติการ

pacfoo@iss.ac.th

Khun Wittaya Saingam

"Wit"

BA

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

itsupport@iss.ac.th 

Khun Thanin Wongsasom

"Tao"

B.Pol, Sc.

ผู้ช่วยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

itassistant@iss.ac.th 

Julius De Gracia "Barbie"

BSc

Digital Manager

digital@iss.ac.th  

ฝ่ายการเงิน

Khun Piyada Chumanee

”Boa”

BA

เจ้าหน้าที่บัญชีและสินทรัพย์

accountassistant@iss.ac.th

Khun Waranya Funoi

"Fu"

MA

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

accountmanager@iss.ac.th

Khun Nungruthai Khananchee  "Ae" 

BA
เจ้าหน้าที่บัญชีและสินค้าคงคลัง

accounts@iss.ac.th

ฝ่ายซ่อมบำรุง

Khun Jitawat Choothong

"์Noom"

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

Khun Khathawut Thimachai

"R-Liang"
ช่างซ่อมบำรุง

Khun Somyod Keawkamtai

"Yod"
ช่างซ่อมบำรุง

Khun Sitthisak Wadnakronyai

"Arm"
ช่างซ่อมบำรุง

Khun Dechawat Prapphai

"Jack"

ช่างซ่อมบำรุง

Khun Ratchanok Srijan "Kaew"

คนสวน

แม่บ้าน

Khun Lawan Dechhom

"Fhon"
หัวหน้าแม่บ้าน

Khun Thongsuk Sareephuang "Noi"
แม่บ้าน

Khun Nuanchan Jitngam "Auto"
แม่บ้าน

Khun Benjamas Rodchom

"Ben"
แม่บ้าน

Khun Noi Artkla

"Pai"
แม่บ้าน

Khun Pannee Thongsongkeaw 

"May"

แม่บ้าน

แม่ครัว

Khun Wanatsaya Muengmatcha

"Tan"

หัวหน้าแม่ครัว

Khun Oraphin Nilthaisong

"Orn"

ผู้ช่วยแม่ครัว

Khun Kamonnachad Pitpon

"Nam"

ผู้ช่วยแม่ครัว

Khun Koson Changchai

"Khaw Tom"

ผู้ช่วยแม่ครัว

Khun Rachata Ritchaimongkol

"Dew"

ผู้ช่วยแม่ครัว

เจ้าหน้าที่ขับรถ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และไลฟ์การ์ด

Khun Worawit Phuphantrakun

"Keane"
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Khun Jiraporn Sonthatorn "Pan"

ไลฟ์การ์ดและผู้ช่วยฝ่ายธุรการ

Khun Jittaput Chaiyaitip

"Kai"

พนักงานขับรถ

Khun Suriyan Kongsui

 "Aof"

พนักงานขับรถ

141/21 Moo 6, Bophut, Koh Samui, Surat Thani, 84320 Thailand

ISS ISQM Accreditation
ISAT Member
Cambridge Assessment Member

©2020 INTERNATIONAL SCHOOL OF SAMUI

ISS Fixx