ผู้ก่อตั้ง & ผู้อำนวยการโรงเรียน

Staff 2018 (132).jpg

Mr Jeremy Lees

BSc (St And) GTP QTS

head@iss.ac.th

ผู้บริหารฝ่ายการเงินและปฏิบัติการ

Staff 2018 (136).jpg

Mr Stephen Andrews

BA PGMA

cfoo@iss.ac.th

 

แผนผังบุคลากร

คุณครูระดับชั้นอนุบาล

ผู้ประสานงานการเรียนรู้

Staff 2018 (124).jpg

Ms Emma Mooney
BSc (Hons) PGCE

HeadPrimaryEY@iss.ac.th

IMG_3907.jpg

Ms Alice Whitehouse 

PG Cert (Early Ed)

คุณครูชั้น Early Years

a.whitehouse@iss.ac.th

Staff 2018 (97).jpg

Khun Petsongphun Andrews “Pin”

​BA

คุณครูผู้ช่วยครู Early Years

p.andrews@iss.ac.th

Staff 2018 (88).jpg

Khun Petsongphun Andrews “Pin”

​BA

คุณครูผู้ช่วยครู Early Years

p.andrews@iss.ac.th

griffin degraded.jpg

Khun Petsongphun Andrews “Pin”

​BA

คุณครูผู้ช่วยครู Early Years

p.andrews@iss.ac.th

Staff 2018 (118).jpg

Mrs Rachel Kriya
BA (Hons) PGCE

คุณครูชั้น Year 4

r.kriya@iss.ac.th

Jane-photo (Copy).jpg

Mrs. Roslyn Andrewartha

BA (Hons) PGCE

คุณครูชั้น Year 5

deputyhead@iss.ac.th

Staff 2018 (66).jpg

Mr Christopher Andrewartha

BA (Hons) PGCEi

คุณครูชั้น Year 6

c.andrewartha@iss.ac.th 

คุณครูระดับชั้นประถมศึกษา

Staff 2018 (14).jpg

Khun Tanaporn Buanoo "Chompoo"
ผู้ช่วยคุณครู

Staff 2018 (19).jpg

Khun Jutarat 

Padtachaiya

"Yok"

ผู้ช่วยคุณครู

Staff 2018 (25).jpg

Khun Nichanan Tananjai

"Fah"

ผู้ช่วยคุณครู

Staff 2018 (21).jpg

Khun Preeyaporn Phanngam

"Pak"
ผู้ช่วยคุณครู

Jutarat Padtachaiyo (Khun Yok) - photo.J

Khun Jirawan Wimonmart

"Bee"

ผู้ช่วยคุณครู

Staff 2018 (8).jpg

Khun Panadda Okkrathok

"Pop"
ผู้ช่วยคุณครู

(ECA Support)

IMG_3921.jpg

Khun Arin Imjit

"Ai"

ผู้ช่วยคุณครู

Staff 2018 (145).jpg

Khun Pattama Okkrathok

"Pere"
ผู้ช่วยคุณครู

Panchaya Mccue-Photo.JPG

Khun Pattama Okkrathok

"Pere"
ผู้ช่วยคุณครู

Annelie Frodin - Photo.jpg

Khun Arin Imjit

"Ai"

ผู้ช่วยคุณครู

Khun Bee - photo.jpg

Khun Annelie Frodin

"Anne"

ผู้ช่วยคุณครู

ผู้ช่วยคุณครูระดับชั้นประถมศึกษา

emma mooney.jpg

Khun Panchaya Mccue

"Yaya"

ผู้ช่วยคุณครู

Petsongphun Andrews (Pin).jpg

Khun Panchaya Mccue

"Yaya"

ผู้ช่วยคุณครู

David White.JPG

Khun Sukanya Sawinchai

"Nok"

ผู้ช่วยคุณครู

Nadia Dempsey - Photo.jpg

Khun Supannee Boonpalit

"New"

ผู้ช่วยคุณครู

Staff 2018 (10).jpg

Khun Sukanya Sawinchai

"Nok"

ผู้ช่วยคุณครู

Staff 2018 (2).jpg

Khun Supannee Boonpalit

"New"

ผู้ช่วยคุณครู

คุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษา

Staff 2018 (134).jpg

Mr Sam Cosslett
BSc (Hons) PGCE

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา

คุณครูสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและพละศึกษา

Housemaster

ผู้ประสานงาน KS 4

s.cosslett@iss.ac.th

Staff 2018 (101).jpg

Mr Matthew Armitage

BSc (Hons) PGCE

คุณครูสอนวิทยศาสตร์

Housemaster

ผู้ประสานงาน KS 3

m.armitage@iss.ac.th

Staff 2018 (126).jpg

Mrs Irene Groven
BA (Hons) PGCEi

คุณครูสอนประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และมุมมองโลก

i.groven@iss.ac.th

Staff 2018 (102).jpg

Mr James Campbell
BA (Hons) PGCE

คุณครูสอนภาษาอังกฤษและดราม่า

j.campbell@iss.ac.th

Kornel Toth.JPG

Mr Kornel Toth

BA

Teacher of Mathematics

k.toth@iss.ac.th

Staff 2018 (122).jpg

Mr Mark Withers
ASA Swim ระดับที่ 2

คุณครูสอนว่ายน้ำ
m.withers@iss.ac.th

Staff 2018 (108).jpg

Mrs Desiree Lopez
BA (Hons) Fashion Design

คุณครูศิลปะและการออกแบบ
d.lopez@iss.ac.th

Staff 2018 (68).jpg

Mr Mark Withers
ASA Swim ระดับที่ 2

คุณครูสอนว่ายน้ำ
m.withers@iss.ac.th

คุณครูภาษาต่างประเทศ ดนตรี และว่ายน้ำ

Staff 2018 (106).jpg

Ms Teow Ching Fang (Esther)
BEd (Hons)

คุณครูสอนภาษาจีนกลาง
e.teow@iss.ac.th

Carlos Serrano -Photo.png

Mr Carlos Serrano Garcia

BA, MA (Teaching)

คุณครูสอนภาษาสเปน

 c.garcia@iss.ac.th

Staff 2018 (78).jpg

Mr Mark Withers
คุณครู EAL

m.withers@iss.ac.th

Kroo Nan - Photo.jpg

Ms Olga Roncero Refoyo
BA (Hons), BA (Teaching)

คุณครูสอนภาษาสเปน
o.roncero@iss.ac.th

คุณครูช่วยสอนพิเศษส่วนตัว

Staff 2018 (68).jpg

Mr Kornel Toth

คุณครูช่วยสอนพิเศษแบบตัวต่อตัว

David White.JPG

Mr David White

คุณครูช่วยสอนพิเศษแบบตัวต่อตัว

Nadia Dempsey - Photo.jpg

Ms Jane Openshaw

คุณครูช่วยสอนพิเศษแบบตัวต่อตัว

Laiza - Photo.jpg

Ms Jane Openshaw

คุณครูช่วยสอนพิเศษแบบตัวต่อตัว

Olga Roncero Refoyo (Teacher of Spanish .webp

Ms Jane Openshaw

คุณครูช่วยสอนพิเศษแบบตัวต่อตัว

Kroo Kung - Photo.JPG

Kroo Nunlinee Rattanaboonwijit "Kroo Kung" 

ฺB.Pol, Sc. 

Primary (ชั้นประถมศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระวัฒนธรรมไทย

 kroo.kung@iss.ac.th  

Kroo Game - photo.jpg

Pongsakorn Suwan 

 "Kroo Game"

B.Ed. (Early Ed & Special Ed)

Early Year (ชั้นอนุบาล)

คุณครูสอนภาษาไทย

kroo.game@iss.ac.th

ฝ่ายรับนักเรียนและการตลาด

Staff 2018 (151).jpg

Mrs Marina Popova

BEcon. & Diploma (Marketing)

หัวหน้าฝ่ายรับนักเรียน

admissionsmanager@iss.ac.th

Wanliya Wilailak-Ai-Photo.JPG

Khun Wanliya Wilailak "Ai" 

BA

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับนักเรียนและการตลาด

admissionsofficer@iss.ac.th

ฝ่ายบริหาร

Anchalee Chunoim-Photo.JPG

Khun Anchalee Chunoim "Anne"

 BA

เลขานุการ

และผู้ช่วยส่วนตัวผู้อำนวยการ

secretary@iss.ac.th

4P2A9922.JPG

Maneenan Boworncharoenpaisal "Mo" 

B.P.H  

Infirmary & Administrative Officer

infirmary@iss.ac.th

Samlee -photho.jpg

Khun Samlee Samchuencham

"Sam"
Operation & Procurement Manager

opmanager@iss.ac.th 

Thanyalak Yeemee (Mook).jpg

Khun Thanyalak Yeemee

"Mook"

BA

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

hrmanager@iss.ac.th

Ploy - photo.JPG

Khun Ploypailin Tonglang

"Ploy"

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรพยากรบุคคล

BBA

hr@iss.ac.th

Khun Mo-photo..jpg

Khun Thitima Thongrak "Pum"

BA

ผู้ช่วยส่วนตัวผู้บริหารฝ่ายการเงิน

และปฏิบัติการ

pacfoo@iss.ac.th

Staff 2018 (138).jpg

Ms Nej Martin

BA

บรรณารักษ์

librarian@iss.ac.th

Staff 2018 (141).jpg

Khun Wittaya Saingam

"Wit"

BA

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

itsupport@iss.ac.th 

Thanin Wongsasom -Photo.JPG

Khun Thanin Wongsasom

"Tao"

B.Pol, Sc.

ผู้ช่วยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

itassistant@iss.ac.th 

Barbie - Photo.jpg

Julius De Gracia

"Barbie"

BSc

หัวหน้าฝ่ายดิจิทัล

digital@iss.ac.th  

ฝ่ายการเงิน

Staff 2018 (27).jpg

Khun Waranya Funoi

"Fu"

MA

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

accountmanager@iss.ac.th

Staff 2018 (31).jpg

Khun Nungruthai Khananchee  "Ae" 

BA
เจ้าหน้าที่บัญชีและสินค้าคงคลัง

accounts@iss.ac.th

Piyada Chumanee (Bow).jpg

Khun Piyada Chumanee

”Boa”

BA

เจ้าหน้าที่บัญชีและสินทรัพย์

accountassistant@iss.ac.th

ฝ่ายซ่อมบำรุง

Jirawat Choothong -Photo.jpg

Khun Jitawat Choothong

"์Noom"

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

IMG_3881.jpg

Khun Khathawut Thimachai

"R-Liang"
ช่างซ่อมบำรุง

Staff 2018 (39).jpg

Khun Somyod Keawkamtai

"Yod"
ช่างซ่อมบำรุง

Khun Arm-photo.jpg

Khun Sitthisak Wadnakronyai

"Arm"
ช่างซ่อมบำรุง

Dechawat Prapphai- Photo.jpg

Khun Dechawat Prapphai

"Jack"

ช่างซ่อมบำรุง

Sunisa Sodphiban - photo.jpg

Khun Sunisa Sodphiban

"Sa"

ชาวสวน

Withawat Nachaisom - photo.jpg

Khun Withawat Nachaisom "Diew"

ชาวสวน

แม่บ้าน

IMG_3873.jpg

Khun Lawan Dechhom

"Fhon"
หัวหน้าแม่บ้าน

Staff 2018 (53).jpg

Khun Thongsuk Sareephuang "Noi"
แม่บ้าน

Nuanchan.jpg

Khun Nuanchan Jitngam "Auto"
แม่บ้าน

Gie.jpg

Khun Chalermporn Napa

"Gie"
แม่บ้าน

Benjamas -Photo.JPG

Khun Benjamas Rodchom

"Ben"
แม่บ้าน

Staff 2018 (46).jpg

Khun Noi Artkla

"Pai"
แม่บ้าน

Pannee Thongsongkeaw - Photo.jpg

Khun Pannee Thongsongkeaw 

"May"

แม่บ้าน

แม่ครัว

Staff 2018 (57).jpg

Khun Wanatsaya Muengmatcha

"Tan"

หัวหน้าแม่ครัว

Oraphin.jpg

Khun Oraphin Nilthaisong

"Orn"

ผู้ช่วยแม่ครัว

Kamonnachad - photo.JPG

Khun Kamonnachad Pitpon

"Nam"

ผู้ช่วยแม่ครัว

Koson Changchai -photo.JPG

Khun Koson Changchai

"Khaw Tom"

ผู้ช่วยแม่ครัว

Rachata - photo-new.jpg

Khun Rachata Ritchaimongkol

"Dew"

ผู้ช่วยแม่ครัว

เจ้าหน้าที่ขับรถ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และไลฟ์การ์ด

Staff 2018 (50).jpg

Khun Worawit Phuphantrakun

"Keane"
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Staff 2018 (149).jpg

Khun Jiraporn Sonthatorn "Pan"

ไลฟ์การ์ดและผู้ช่วยฝ่ายธุรการ

Jittaput Chaiyatip - Photo.jpg

Khun Jittaput Chaiyaitip

"Kai"

พนักงานขับรถ

Suriyan Kongsui (Aof).jpg

Khun Suriyan Kongsui

 "Aof"

พนักงานขับรถ