top of page
  • รูปภาพนักเขียนISS social

Senior Cooking – Brownies

นักเรียนชั้น Year 11 และ Year 12 ได้ทำงานกันอย่างหนักในครัวเพื่ออบช็อคโกแลตบราวนี่ให้กับเพื่อนร่วมชั้น ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ ISS การทำอาหารด้วยกันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้พวกเขาได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีการศึกษา

Comentarios


bottom of page