top of page
  • รูปภาพนักเขียนISS social

ISS ฟาร์มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว

ฟาร์มของโรงเรียนนานาชาติสมุยนั้นช่วยสอนอะไรหลาย ๆ อย่างให้กับเด็ก ๆ เช่น ช่วยส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาพดี สร้างเสริมนิสัยการกินที่ดี และช่วยสร้างโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็ก ๆ


ISS ฟาร์มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว โดยในสัปดาห์นี้เด็ก ๆ ได้สนุกไปกับการเรียนรู้วิธีเลี้ยงไก่และกระต่ายให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุข นอกจากนี้เด็ก ๆ ยังได้เข้าไปเรือนกระจก เพื่อเรียนรู้ทักษะการเพาะปลูกผักผลไม้เพื่อนำมาใช้ประกอบอาหารComments


bottom of page