1 พฤศจิกายน 2021: Weekly Senior Awards

ขอแสดงความยินดีกับ Sean (Year 10) และ Geonho (Year 7) ที่ได้รับรางวัล Senior Student of the Week

Form Group ที่ทำคะแนนได้สูงสุดประจำสัปดาห์ได้แก่ Wolfson (229 คะแนน)

Year Group ที่ทำคะแนนได้สูงสุดประจำสัปดาห์ได้แก่ Year 10 (199 คะแนน)

และขอแสดงความยินดีกับ Geonho - Year 7, Timofey, Narnia - Year 8, Kate, Pure - Year 9, Sean - Year 10 และ Jina - Year 11 ที่ได้รับรางวัล Year Group LeadersClick here to see the historical list of the Senior Weekly Awards