เทศกาลสงกรานต์ที่ ISS

กลุ่มสาระภาษาไทยของ ISS ทำงานกันอย่างหนักเพื่อจัดกิจกรรมและเกมส์ที่แฝงไปด้วยขนบธรรมเนียมไทยให้กับนักเรียนของเรา เพื่อเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์