top of page
  • รูปภาพนักเขียนISS social

นักเรียน Primary ของ ISS เฉลิมฉลองความสำเร็จของพวกเขาในพิธีมอบรางวัลประจำปี

นักเรียน Primary ของ ISS เฉลิมฉลองความสำเร็จของพวกเขาในพิธีมอบรางวัลประจำปีที่จัดขึ้นที่โรงเรียนในวันนี้ โดยผู้ปกครองสามารถชมพิธีมอบรางวัลนี้ผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียน นอกจากนี้ในช่วงท้ายของงาน Head Boy และ Head Girl ยังมีโอกาสได้กล่าวคำปราศรัยที่แสนจริงใจของพวกเขาอีกด้วย
Comments


bottom of page