นักเรียน Year 8 เรียนการทำขนมโคในวิชาวัฒนธรรมไทย

นักเรียน Year 8 เรียนการทำขนมโบราญของไทยที่เรียกว่า "ขนมโค" ในวิชาวัฒนธรรมไทย