นักเรียน Year 7 และ Year 8 เรียนวิธีการทำธงแบบภาคอีสานในวิชา Thai Culture

นักเรียน Year 7 และ Year 8 เรียนวิธีการถักธงในวิชา Thai Culture โดยธงจะถักจากไหมและฝ้ายเป็นรูปใยแมงมุม ธงลักษณะนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ของประเทศไทย