นักเรียน Year 1 สนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่ ISS ฟาร์ม

เมื่อวานนักเรียน Year 1 ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม ISS ฟาร์ม พวกเขาเรียนรู้วิธีการปลูกต้นหอม ให้อาหารไก่ นอกจากนี้พวกเขายังได้ไข่ไก่กลับบ้านไปคนละใบอีกด้วย