top of page
  • รูปภาพนักเขียนISS social

งานประกวดศิลปะระดับประถมศึกษา

มีงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์มากมายในงานประกวดศิลปะระดับประถมศึกษาที่จัดในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยหัวข้อในการประกวดครั้งนี้คือ "ชีวิตชาวเกาะ" งานศิลปะของเด็กน้อยเหล่านี้ได้ถูกรังสรรค์ออกมาอย่างยอดเยี่ยม โชว์ให้เห็นถึงความสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ และทักษะต่าง ๆ ของพวกเขาコメント


bottom of page