ขอแสดงความยินดีกับ Isabella ที่ได้รับการตอบรับจาก Nagoya University of Commerce and Business

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น Sixth Form ของ ISS ที่ได้รับการตอบรับจาก Nagoya University of Commerce and Business ในคณะ Global BBA