top of page

ขอแสดงความยินดีกับ Grigory และ Petr ที่ชนะการแข่งขันเปียโน

ขอแสดงความยินดีกับ Grigory ที่ผ่านการสอบเปียโนได้รับรางวัล "distinction" สำหรับเกรด 4 ระดับ 2 และ Petr ได้รับรางวัล "distinction" สำหรับเกรด 7 ระดับ 3 ที่จัดโดย Trinity College ทั้งสองได้รับ distinction ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดในการแข่งขันครั้งนี้ นั้นทำให้โรงเรียนนานาชาติสมุยภูมิใจกับความสำเร็จที่พวกเขาได้รับในครั้งนี้ด้วยComments


bottom of page