top of page

ขอแสดงความยินดีกับ Grigory ที่สอบผ่าน HSK ระดับ 3

ขอแสดงความยินดีกับ Grigory นักเรียนชั้นเยียร์ 6 ที่สอบผ่าน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) ระดับ 3 ได้สำเร็จ HSK คือการสอบวัดระดับภาษาจีนมีทั้งหมด 6 ระดับ โรงเรียนนานาชาติสมุยขออวยพรให้เขาโชคดีในการสอบครั้งต่อ ๆ ไป และสามารถสอบผ่านระดับ 6 ได้ในเร็ววันComments


bottom of page