ขอแสดงความยินดีกับ Aiden นักเรียน Year 9

ขอแสดงความยินดีกับ Aiden นักเรียน Year 9 ของโรงเรียนนานาชาติสมุย ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขัน Southeast Asian Mathematical Olympiad (SEAMO) ประจำปี 2021