ขอแสดงความยินดีกับชัยชนะของบ้าน Griffin ในการแข่งขันแฮนด์บอล

ขอแสดงความยินดีกับชัยชนะของบ้าน Griffin ในการแข่งขันแฮนด์บอลของนักเรียน Year 3 และ Year 4