top of page

นักเรียน Year 3 กำลังเตรียมตัวสำหรับการแสดงคริสต์มาสที่จะถึงนี้

นักเรียน Year 3 กำลังเตรียมตัวสำหรับการแสดงคริสต์มาสที่จะถึงนี้ พวกเขาได้ประดิษฐ์เครื่องประดับที่จะใส่ในการแสดงของพวหเขาในสัปดาห์หน้าComments


bottom of page