• ISS social

ISS Indoor Sport Hall - วิชาพลศึกษาสนามกีฬาในร่มของเรานั้นมีประโยชน์จริง ๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนี้ แม้แต่เสียงฝนก็ไม่สามารถหยุดนักเรียนของเราได้!