top of page
  • รูปภาพนักเขียนISS social

ISS ได้กลับมาจัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรหรือ ECAs อีกครั้ง

วันนี้โรงเรียนนานาชาติสมุยได้กลับมาจัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร (ECAs) อีกครั้ง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยส่งเสริมผลการเรียน เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และพัฒนาการเข้าสังคมของเด็ก ๆ ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างประสบการณ์และความสามารถที่จะนำไปต่อยอดเมื่อจะศึกษาต่อในระดับมหาลัยวิทยาลัยComments


bottom of page