3 ธันวาคม 2021 Readers of the Weekขอแสดงความยินดีกับ: Nita, Lorenzo, Bryan, Natalia, Taek, Betti และ Jinni! ที่ได้รับรางวัล Readers of the Week ในสัปดาห์นี้ จงอ่านต่อไป...


Click here to see the historical list of Readers of the Week in Primary School