29 ตุลาคม 2021 - Primary Stars of the Week

ขอแสดงความยินดีกับ Primary Stars of the Week ในสัปดาห์นี้: Mila, Diego, Cloe, Natalia, George, Pluem, และ Jinni!
Click here to see the historical list of Stars of the Week in Primary School