14 มกราคม 2022 Readers of the Weekขอแสดงความยินดีกับ: Morgan, Nyreen, Lili, Mia, Qian Qian, Isabella และ Yunho ที่ได้รับรางวัล Readers of the Week ในสัปดาห์นี้ จงอ่านต่อไป...


Click here to see the historical list of Readers of the Week in Primary School