10 ธันวาคม 2021 - Primary Stars of the Week

ขอแสดงความยินดีกับ Primary Stars of the Week ในสัปดาห์นี้: Wah Wah, Ross, Bryan, Tanya, Merlin, Tommy, และ Saskia!

Click here to see the historical list of Stars of the Week in Primary School