top of page
  • รูปภาพนักเขียนISS social

ในวิชาวัฒนธรรมไทย นักเรียน Senior ได้เรียนรู้และสนุกไปกับการทำเทียนเจล

วิชาวัฒนธรรมไทย นักเรียน Senior ของ ISS ได้มีโอกาสเรียนรู้และสนุกสนานไปกับกิจกรรมไทยต่าง ๆ เช่นการทำเทียนเจล เป็นต้นOpmerkingen


bottom of page