top of page
  • รูปภาพนักเขียนISS social

เสื้อวง Funky Ducklings ที่ออกแบบสั่งทำเป็นพิเศษ

Mild นักเรียน Year 12 ได้ออกแบบเสื้อวง Funky Ducklings เพื่อการแสดงที่จะจัดขึ้นในงานพรอม และจะจำหน่ายตามตารางด้านล่าง หากสนใจ กรุณาส่งอีเมลคำสั่งซื้อไปที่ kroo.nan@iss.ac.th ก่อนวันวันพุธที่ 1 มิถุนายน หลังจากได้รับอีเมลคอนเฟิร์มจากคุณครูแนนแล้ว สามารถชำระค่าเสื้อได้ที่คุณฟู ที่แผนกบัญชี โดยเสื้อทุกขนาดมีราคา 300 บาท กำไรจากการขายจะนำไปบริจาคที่ Samui Elephant HavenΣχόλια


bottom of page