top of page
  • รูปภาพนักเขียนISS social

วันนี้โรงเรียนนานาชาติสมุยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง

โรงเรียนนานาชาติสมุยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเนื่องจากเราได้รับอนุญาตให้เปิดประตูต้อนรับนักเรียนหลังจากปิดไปถึง 9 สัปดาห์ ในวันนี้เราฉลองการเปิดเรียนด้วยบทเรียนและกิจกรรมมากมายเพื่อย้ำเตือนสิ่งต่าง ๆ ที่ขาดหายไปนานComments


bottom of page