top of page
  • รูปภาพนักเขียนISS social

ผู้ที่ชนะการประกวดวาดภาพในระดับชั้น Primary ได้แก่...

ผู้ที่ชนะการประกวดวาดภาพภายใต้หัวข้อคริสต์มาสในระดับชั้น Primary ได้แก่... Nita (Reception) Oscar (Year 1) Eva (Year 2) Pie (Year 3) Gracie (Year 4) และ Ella S (Year 5)


ภาพที่ชนะการประกวดจะถูกนำมาขายในรูปแบบของการ์ดคริสต์มาสให้กับผู้ปกครอง นอกจากนี้การ์ดจะวางขายในตลาดนัดคริสต์มาสที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้า และจะนำเงินที่ได้จากการขายไปบริจาคเพื่อซื้อของใช้และอาหารที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ขาดแคลน โรงเรียนขอขอบคุณชมรม Primary Charity และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา
Comments


bottom of page