ผลงานศิลปะของ KK ได้ขึ้นหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์ระดับประเทศ

ผลงานศิลปะของ KK ในการประกวด World Children's Picture ได้ขึ้นหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์ระดับประเทศ