• ISS social

นักเรียน Reception เรียนเกี่ยวกับวงจรชีวิตของกบ

นักเรียน Reception ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของกบผ่านนิทานและการปั้นดินน้ำมัน ซึ่งนักเรียนได้ทำกิจกรรมและสร้างผลงานที่แสนสุดยอดนี้ผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียน