นักเรียน Year 3 สำรวจ ISS ฟาร์ม

สัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียน Year 3 ใช้เวลาว่างสำรวจ ISS ฟาร์ม พวกเขาให้อาหารไก่ และเก็บเลมอนเพื่อที่จะทำน้ำเลมอนของพวกเขา