top of page
  • รูปภาพนักเขียนISS social

นักเรียน Primary กำลังยุ่งอยู่กับงานประดิษฐ์งานฮัลโลวีน

ใน Charity and Arts and Craft ECAs นักเรียน Primary ของ ISS กำลังยุ่งอยู่กับงานประดิษฐ์งานฮัลโลวีนที่จะถึงนี้ นักเรียนจะนำงานประดิษฐ์ของพวกเขาไปวางขาย (เริ่มตั้งแต่ 5 ถึง 20 บาท) ในวันพฤหัสบดีและศุกร์นี้เพื่อสบทบทุนกล่องเงินบริจาคของพวกเขา
Comments


bottom of page