top of page
  • รูปภาพนักเขียนISS social

นักเรียน 6th Form ของ ISS ได้รับคะแนนที่ยอดเยี่ยมในการสอบ A Levelปีนี้เป็นเป็นที่ 3 แล้วที่ทาง ISS ได้เปิดชั้นเรียน 6th Form ขึ้นมา เราและนักเรียนยังคงพัฒนาและปรุงปรับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักเรียน 6th Form ของเราก็ไม่ทำให้ผิดหวัง พวกเขาได้รับคะแนนที่ดีในการสอบ A level ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา (100% ของนักเรียน 6th Formในปีนี้ได้ A ในการสอบ A Level และ 80% ในการสอบ AS Level)


เราได้ผสมผสานวิธีการสอนแบบสมัยใหม่ขึ้นมา ซึ่งได้นำการสอนแบบในห้องเรียนมาผสมเข้ากับการสอนแบบดิจิตัลที่พร้อมไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตารางเรียนที่เข้มข้นทั้งด้านกีฬาและกิจกกรมเสริมนอกหลักสูตร เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียน 6th Formของเราจะสำเร็จการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมสำหรับการเข้าศึกษามหาวิทยาลัย


เราร่วมมือกับ Unifrog (มหาลัยที่โดดเด่นในการวิจัยเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ) เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้ามหาลัยที่นักเรียนของเราใฝ่ฝัน อีกทั้งเราจะมีพนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมากไปด้วยประสบการณ์ค่อยให้คำปรึกษาและสนับสนุนการเรียนและการสมัครเข้าเรียนมหาลัยของพวกเขาอีกด้วย


เนื่องจากเรามีหลักสูตรที่ค่อนข้างยืดหยุ่น เราจึงเปิดรับสมัครนักเรียนในหลักสูตร AS และ A Level ได้ตลอดทั้งปี โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนในวิชาที่นักเรียนสนใจได้ถึง 19 วิชาของ Cambridge และ Edexcel สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม admissionsmanager@iss.ac.th


Comments


bottom of page