นักเรียนเยียร์ 2 เรียนแม่ไม้มวยไทยในวิชาวัฒนธรรมไทย

นักเรียนเยียร์ 2 ตื่นเต้นที่ได้เรียนวัฒนธรรมไทยกลางแจ้ง โดยในวันนี้พวกเขาได้เรียนการชกมวยไทยแบบดั้งเดิมหรือ "มวยไทย"