top of page

นักเรียนชั้นเยียร์ 5 เรียนวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์

นักเรียนชั้นเยียร์ 5 บุกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนซีเนียร์เพื่อเรียนวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ โดยพวกเขาจะวาดรูปแมลง ดอกไม้ หรือสิ่งที่พวกเขาเห็นผ่านกล้องจุลทรรศน์

Comments


bottom of page