top of page
  • รูปภาพนักเขียนISS social

นักเรียนชมรม Fun Craft สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยธรรมชาติรอบ ๆ ตัวพวกเขา

สัปดาห์นี้นักเรียนชมรม Fun Craft ได้สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยวัสดุธรรมชาติ พวกเขาเก็บใบไม้และกลีบดอกไม้รอบ ๆ โรงเรียน เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะที่สวยงามของพวกเขาKommentare


bottom of page