ขอแสดงความยินดีกับ Namwa ที่ได้รับทุนการศึกษา One World One University

ขอแสดงความยินดีกับ Namwa ที่ได้รับทุนการศึกษา One World One University ซึ่ง Namwa ได้เข้าศึกษาต่อที่มหาลัยวิทยาลัย Schiller (ประเทศเยอรมนี) และมหาวิทยาลัย Roehampton (สหราชอาณาจักร) ในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สองปริญญา