ขอแสดงความยินดีกับเก๋ที่ได้เข้าศึกษาต่อแพทยศาสตร์บัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับเก๋ นักเรียนชั้น Sixth Form ที่ได้เข้าศึกษาต่อในโครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมของอังกฤษ