top of page
  • รูปภาพนักเขียนISS social

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ISS ทุกคนที่ได้รับประกาศนียบัตร Hacktober!

เราภูมิใจใน Sean Tristan และ Leicester ที่ได้รับประกาศนียบัตรจาก Hacktober โดยนักเรียนของเราทั้ง 3 คนนี้เข้าร่วมแข่งขันจนจบซีซันแบบ 100 % การแข่งขันเต็มไปด้วยความยากและซับซ้อน นักเรียนจำเป็นต้องใช้เทคนิคและความอดทนที่สูง แต่พวกเขาก็สามารถก้าวผ่านความท้าทายและแก้ไข้ปัญหาต่าง ๆ ทั้ง 31 ด่านได้สำเร็จComments


bottom of page