top of page
  • รูปภาพนักเขียนISS social

ขอขอบคุณ Big Blue Diving Koh Tao สำหรับการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะเล

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการการอนุรักษ์ทางทะเล นักเรียนซีเนียร์จึงไปหาดบางรักเพื่อที่เรียนรู้การแยกขยะ ขยะประเภทไหนบ้างที่สามารถนำกลับคืนสู่ทะเลได้ และขยะประเภทไหนบ้างที่ควรกำจัดทิ้ง


โครงการนี้ประสบการณ์ความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนนานาชาติสมุยจึงอยากจะขอขอบคุณ Jim Jade และ Ciara จาก Big Blue Diving Koh Tao ที่คอยจัดการและดูแลโครงการนี้ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี โรงเรียนหวังว่าจะได้ร่วมงานกับพวกเขาอีกครั้งในอนาคต


Comments


bottom of page